Αποτυχία ενεργοποίησης School άδειας λόγω του Global Manager

Για να λειτουργήσουν οι School συνδρομητικές άδειες μέσα στο φροντιστήριο θα πρέπει να είναι ανοιχτός ο Global Manager. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση απλώς θα πρέπει να λαμβάνουν internet από την ίδια πηγή. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε θα εμφανιστεί ένα από τα δύο παρακάτω μηνύματα: Αυτός ο School κωδικός δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί σε [δείτε περισσότερα]

Γιατί ο κωδικός μου είναι σε αναστολή; (online σφάλμα 2)

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Αθηνά» αποτελείται από δύο τμήματα που το ένα είναι συμπλήρωμα του άλλου. Το ένα τμήμα είναι το βίντεο του μαθήματος και το άλλο οι ερωτήσεις εξάσκησης. Είναι κρίσιμο ο μαθητής να παρακολουθεί πρώτα το βίντεο του μαθήματος και κατόπιν να εξασκείται σε όσα είδε και άκουσε μέσω των σετ των ασκήσεων. Αν [δείτε περισσότερα]