Πρόβλημα με dll του Outlook

Αν κατά την εκκίνηση της πλατφόρμας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα «Δεν ήταν δυνατό να εγκατασταθεί ένα dll που είναι απαραίτητο για την βαθμολόγηση του των ασκήσεων του Outlook.» τότε το πιο πιθανό είναι ότι έχετε εγκατεστημένη την 64bit έκδοση του Office γενικά και συνεπώς και του Outlook. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουμε και στην σελίδα «Οδηγίες [δείτε περισσότερα]

Δεν εμφανίζεται ολόκληρη η εκφώνηση της ερώτησης

Αν η εκφώνηση της ερώτησης δεν εμφανίζεται σωστά γιατί τα κουμπία έχουν κάτι σαν ένα παχύ περίγραμμα (ή σκιά) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω τότε το πρόβλημα είναι η ρύθμιση της κλίμακας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την κλίμακα στο 100% όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο ευκολότερος τρόπος να φτάσετε εκεί είναι να πατήσετε πάνω [δείτε περισσότερα]

Ρυθμίσεις ασφάλειας μακροεντολών για το προχωρημένο επίπεδο

Στις ασκήσεις του Expert (προχωρημένο επίπεδο) υπάρχουν μερικές που αφορούν τις μακροεντολές. Για να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει να ρυθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας των μακροεντολών έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών από την πλατφόρμα. Η ρύθμιση που πρέπει να κάνετε περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε το Word Από την καρτέλα [δείτε περισσότερα]

Πρόβλημα σε μερικές ερωτήσεις στην Access. Η υπηρεσία παροχής ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή.

Αν σε ερωτήσεις της Access που αφορούν την εισαγωγή/τροποποίηση/διαγραφή δεδομένων από έναν πίνακα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος όπως αυτό τον τίτλο (ή μπορεί να εμφανιστεί ως Microsoft.ACE.OLEDB.14.0) τότε από την εγκατάσταση του Office σας λείπει η υπηρεσία Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 και θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χειροκίνητα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα : αν έχετε 32bit [δείτε περισσότερα]