Υποστήριξη syllabus 6.0 της ECDL

Με την σημερινή αναβάθμιση τα προϊόντα μας Αθηνά, testME και certME καλύπτουν πλήρως τις αλλαγές που έγιναν με το syllabus 6.0 της ECDL. Η αναβάθμιση δεν περιλαμβάνει απλώς μερικές ασκήσεις αλλά ολόκληρα καινούργια εκπαιδευτικά αντικείμενα. Έτσι όπως κάνουμε μέχρι τώρα συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένη εκπαίδευση για όσα απαιτεί η εξεταστέα ύλη ταυτόχρονα με την αποτελεσματική [δείτε περισσότερα]

Δεν εμφανίζεται ολόκληρη η εκφώνηση της ερώτησης

Αν η εκφώνηση της ερώτησης δεν εμφανίζεται σωστά γιατί τα κουμπία έχουν κάτι σαν ένα παχύ περίγραμμα (ή σκιά) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω τότε το πρόβλημα είναι η ρύθμιση της κλίμακας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την κλίμακα στο 100% όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο ευκολότερος τρόπος να φτάσετε εκεί είναι να πατήσετε πάνω [δείτε περισσότερα]

Ρυθμίσεις ασφάλειας μακροεντολών για το προχωρημένο επίπεδο

Στις ασκήσεις του Expert (προχωρημένο επίπεδο) υπάρχουν μερικές που αφορούν τις μακροεντολές. Για να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει να ρυθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας των μακροεντολών έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών από την πλατφόρμα. Η ρύθμιση που πρέπει να κάνετε περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε το Word Από την καρτέλα [δείτε περισσότερα]

Οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση των αλλαγών του syllabus 6.0 της ECDL

Η ανάλυσή του νέου syllabus της ecdl έδειξε ότι οι αλλαγές που χρειάζονται στο λογισμικό μας είναι μικρές. Ήδη καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών γιατί το είχαμε ως εκτός ύλης θεωρώντας ότι θα έπρεπε να εκπαιδεύονται οι μαθητές σε αυτό. Αυτά που δεν καλύπτονται και πρέπει να τα καλύψετε εσείς μέχρι να κάνουμε την [δείτε περισσότερα]