Ενημέρωση της πλατφόρμας για το Excel Expert 2016

Σήμερα στις 8:00 έγινε διαθέσιμη η ενημέρωση της πλατφόρμας που ενεργοποιεί το Excel Expert 2016. Θα γίνει πιο αναλυτική περιγραφή το επόμενο διάστημα για το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις νέες προοπτικές που ανοίγει το Excel Expert 2016. Αν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα δείτε τα παρακάτω links που θα σας βοηθήσουν [δείτε περισσότερα]

Ο μαθητής φαίνεται συνδεδεμένος και δεν μπορεί να μπει στην πλατφόρμα

Εισάγοντας τα στοιχεία σύνδεσής σας (όνομα χρήστη και κωδικό) εμφανίζεται το μήνυμα «Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος σε άλλον υπολογιστή. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε εδώ πριν αποσυνδεθεί από τον άλλον υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την τελευταία χρήση του λογαριασμού σας η πλατφόρμα των μαθημάτων δεν έκλεισε με ομαλό τρόπο αλλά υπήρξε κάποιο πρόβλημα με [δείτε περισσότερα]

Ρυθμίσεις οθόνης για την σωστή λειτουργία της πλατφόρμας

Η πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει με ανάλυση από 1024×768 και πάνω. Αν έχετε υπολογιστή με χαμηλότερη ανάλυση κάποια στοιχεία δεν θα εμφανίζονται σωστά. Επίσης θα πρέπει το μέγεθος του κειμένου (παλαιότερα γνωστό ως dpi) να είναι στο κανονικό και όχι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Ειδικά στην περίπτωση που το κουμπί κλεισίματος (Χ) δεν εμφανίζεται πάνω δεξιά [δείτε περισσότερα]

Ενημέρωση της πλατφόρμας για το Word Expert 2016

Σήμερα στις 9:00 έγινε διαθέσιμη η ενημέρωση της πλατφόρμας που ενεργοποιεί το Word Expert 2016. Θα γίνει πιο αναλυτική περιγραφή το επόμενο διάστημα για το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις νέες προοπτικές που ανοίγει το Word Expert 2016. Αν κατά την διάρκεια της ενημέρωσης αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα δείτε τα παρακάτω links που θα σας βοηθήσουν [δείτε περισσότερα]