Οδηγίες για την άμεση αντιμετώπιση των αλλαγών του syllabus 6.0 της ECDL

Η ανάλυσή του νέου syllabus της ecdl έδειξε ότι οι αλλαγές που χρειάζονται στο λογισμικό μας είναι μικρές. Ήδη καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών γιατί το είχαμε ως εκτός ύλης θεωρώντας ότι θα έπρεπε να εκπαιδεύονται οι μαθητές σε αυτό. Αυτά που δεν καλύπτονται και πρέπει να τα καλύψετε εσείς μέχρι να κάνουμε την [δείτε περισσότερα]

Αλλαγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αφορούν το flex

Μέχρι τώρα για τις αγορές προϊόντων flex και flex Cert η κατάθεση έπρεπε να γίνει σε έναν συγκρεκριμένο λογαριασμό στην Alpha Bank. Ο λογαριασμός αυτός έχει αλλάξει και έχει προστεθεί ένας ακόμα στην Πειραιώς. Έχουμε τροποποιήσει αντίστοιχα και το εγχειρίδιο οδηγιών αλλά και τον Global Manager ώστε να υποστηρίζουν αυτές τις αλλαγές. Δείτε τις αλλαγές [δείτε περισσότερα]

Γιατί δεν λειτουργούν σωστά οι ασκήσεις και τα μαθήματα για τον Internet Explorer;

Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται κυρίως αν έχετε κάποια έκδοση του Internet Explorer μεγαλύτερη από την 8 και δεν έχετε τροποποιήσει τις άδειές σας ώστε να υποστηρίζουν τις μεγαλύτερες εκδόσεις. Για παράδειγμα αν έχετε τον Internet Explorer 9 ή 10 ή 11 και έχετε μια άδεια που είναι στην μορφή «Core 2010» ή «Core 4» τότε [δείτε περισσότερα]

Προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 η πλατφόρμα θα είναι κλειστή και δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε κανένα προϊόν μας. Επίσης δεν θα είναι δυνατή και η πρόσβαση στον Global Manager αλλά θα λειτουργεί κανονικά το learnsoft.gr. Τις μέρες αυτές θα γίνουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του server ώστε να [δείτε περισσότερα]