Τι περιλαμβάνει το update του Global Manager που εκδόθηκε σήμερα

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας αρκετές από τις προτάσεις σας προχωρήσαμε σε μια ενημέρωση του Global Manager που λύνει προβλήματα που φαίνονται αλλά και μερικά που δεν φαίνονται. Συνοπτικά οι κύριες αλλαγές είναι οι παρακάτω : 1. Στην επεξεργασία των Home μαθητών μπορεί να ορίσετε προεπιλεγμένο εκπαιδευτικό πλάνο. Έτσι αν π.χ. θέλετε κάποιος μαθητής να έχει [δείτε περισσότερα]

Τι περιέχει το update 4.5.1 που εκδόθηκε στις 30/4/2015

Όπως όλα τα updates θα εγκατασταθεί στην πλατφόρμα άμεσα κατά την έναρξη χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια από την πλευρά σας. Μετά την εγκατάσταση της ενημέρωσης θα δείτε τις παρακάτω αλλαγές : 1. Στα προϊόντα Core 4 και Core 2010 ενεργοποιήθηκε η αυτόματη (in-ates) βαθμολόγηση σε όλες τις ερωτήσεις του Powerpoint. Συνεπώς τώρα σ’ αυτά τα [δείτε περισσότερα]