Πρόβλημα σε μερικές ερωτήσεις στην Access. Η υπηρεσία παροχής ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή.

Αν σε ερωτήσεις της Access που αφορούν την εισαγωγή/τροποποίηση/διαγραφή δεδομένων από έναν πίνακα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος όπως αυτό τον τίτλο (ή μπορεί να εμφανιστεί ως Microsoft.ACE.OLEDB.14.0) τότε από την εγκατάσταση του Office σας λείπει η υπηρεσία Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 και θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χειροκίνητα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα :

αν έχετε 32bit Office : AccessDatabaseEngine_x32.exe

αν έχετε 64bit Office : AccessDatabaseEngine_x64.exe

 

Αφού το κατεβάσετε το κατάλληλο αρχείο στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα εκτελέστε το ώστε να εγκατασταθεί. Μη σας αποθαρρύνει ότι είναι για το Office 2007. Εγκαταστήστε το οποιαδήποτε έκδοση του Office κι αν έχετε.

Μετά την εγκατάσταση το πρόβλημα θα λυθεί δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment