Πρόβλημα με το .NET Framework 3.5 στα Windows 8 ή 10

Στα Windows 8/8.1 ή 10 υπάρχει το ενδεχόμενο κατά την διαδικασία της εγκατάστασης να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα

Είναι απαραίτητο το Microsoft .NET Framework 3.5 για να προχωρήσει η εγκατάσταση. Αν έχετε Windows 8 ή Windows 10 τότε θα πρέπει να προχωρήσετε απλά σε μια ρύθμιση. Δείτε οδηγίες στο www.learnsoft.gr στην τεχνική υποστήριξη.

.NET 3.5 πρόβλημα

 

Λύση

Πηγαίνουμε στον πίνακα ελέγχου και επιλέγουμε Προγράμματα και δυνατότητες (Programs and features)

net35_2

 

Εκεί επιλέγουμε Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows

net35_3

Ενεργοποιούμε το .NET Framework 3.5 (περιλαμβάνει τα .NET 2.0 και 3.0) χωρίς να ενεργοποιήσουμε τις υπό-επιλογές που υπάρχουν εκεί.

net35_4

Κατόπιν εκτελέστε το αρχείο της εγκατάστασης ξανά.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment