Γιατί η ενημέρωση γίνεται ξανά και ξανά χωρίς να σταματάει ποτέ;

Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι η ημερομηνία και ώρα του υπολογιστή σας δεν είναι ρυθμισμένη να είναι η τρέχουσα. Αν κοιτάξετε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας θα δείτε ότι έχει ρυθμιστεί σε κάποια παλαιότερη ημερομηνία/ώρα. Αλλάξτε την ημερομηνία/ώρα ώστε να είναι η τρέχουσα και η ενημέρωση θα λειτουργήσει κανονικά.

Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί είτε στην ενημέρωση της πλατφόρμας (LS Global Platform) είτε στην ενημέρωση του Global Manager.

Spread the word. Share this post!

Leave Comment