Ρυθμίσεις ασφάλειας μακροεντολών για το προχωρημένο επίπεδο

Στις ασκήσεις του Expert (προχωρημένο επίπεδο) υπάρχουν μερικές που αφορούν τις μακροεντολές. Για να λειτουργήσουν σωστά αυτές οι ασκήσεις θα πρέπει να ρυθμιστεί το επίπεδο ασφάλειας των μακροεντολών έτσι ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών από την πλατφόρμα. Η ρύθμιση που πρέπει να κάνετε περιγράφεται στα παρακάτω βήματα. Ανοίξτε το Word Από την καρτέλα [δείτε περισσότερα]

Πρόβλημα σε μερικές ερωτήσεις στην Access. Η υπηρεσία παροχής ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ δεν έχει καταχωρηθεί στον τοπικό υπολογιστή.

Αν σε ερωτήσεις της Access που αφορούν την εισαγωγή/τροποποίηση/διαγραφή δεδομένων από έναν πίνακα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος όπως αυτό τον τίτλο (ή μπορεί να εμφανιστεί ως Microsoft.ACE.OLEDB.14.0) τότε από την εγκατάσταση του Office σας λείπει η υπηρεσία Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 και θα πρέπει να την εγκαταστήσετε χειροκίνητα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Κατεβάστε το αντίστοιχο αρχείο ανάλογα : αν έχετε 32bit [δείτε περισσότερα]

Λείπουν οι φάκελοι εγκατάστασης του προϊόντος ενώ μέχρι χθες όλα λειτουργούσαν σωστά

Αν κάνατε κάποια ανανέωση συνδρομητικών κωδικών και μετά από αυτή την ανανέωση εμφανίζεται το μήνυμα «Η εφαρμογή δεν είναι δυνατό να βρει ένα ή περισσότερους από τους φακέλους εγκατάστασης. Καταργήστε την εγκατάστασή της από τον πίνακα ελέγχου και εγκαταστήστε την ξανά ώστε να λυθεί το πρόβλημα.» τότε θα πρέπει να πάτε στον Global Manager και [δείτε περισσότερα]

Όταν πατάω το κουμπί υποβολή στο Excel εμφανίζει το μήνυμα «An action cannot be completed …»

Το πλήρες μήνυμα που εμφανίζεται είναι «An action cannot be completed because a component (Microsoft Excel) is busy. Choose «Switch to» to activate the component and correct the problem». Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Switch To ώστε να μεταφερθείτε στο Excel και να κλείσετε το κελί που πιθανότατα έχετε ανοιχτό ή να κλείσετε κάποιο [δείτε περισσότερα]