Μήνυμα division by zero κατά την προβολή των βίντεο

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την προβολή των βίντεο είτε των μαθημάτων είτε των απαντήσεων και εμφανίζεται το μήνυμα «Division by zero» όπως φαίνεται στην εικόνα θα πρέπει να κάνετε τους παρακάτω ελέγχους: δείτε αν ο σκληρός σας δίσκος έχει αρκετό χώρο ώστε η πλατφόρμα να κατεβάσει ολόκληρο το βίντεο βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αντιβιοτικό [δείτε περισσότερα]

Η μετατροπή από συμβολοσειρά ### σε τύπο ‘Date’ δεν είναι έγκυρη

Αυτό το σφάλμα οφείλεται στο ότι η ημερομηνία και ώρα του υπολογιστή σας δεν είναι ρυθμισμένη όπως πρέπει. Δείτε το σημείο 8 του άρθρου Έλεγχοι πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πρόβλημα με dll του Outlook

Αν κατά την εκκίνηση της πλατφόρμας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα «Δεν ήταν δυνατό να εγκατασταθεί ένα dll που είναι απαραίτητο για την βαθμολόγηση του των ασκήσεων του Outlook.» τότε το πιο πιθανό είναι ότι έχετε εγκατεστημένη την 64bit έκδοση του Office γενικά και συνεπώς και του Outlook. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουμε και στην σελίδα «Οδηγίες [δείτε περισσότερα]

Δεν εμφανίζεται ολόκληρη η εκφώνηση της ερώτησης

Αν η εκφώνηση της ερώτησης δεν εμφανίζεται σωστά γιατί τα κουμπία έχουν κάτι σαν ένα παχύ περίγραμμα (ή σκιά) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω τότε το πρόβλημα είναι η ρύθμιση της κλίμακας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την κλίμακα στο 100% όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο ευκολότερος τρόπος να φτάσετε εκεί είναι να πατήσετε πάνω [δείτε περισσότερα]