Μπορεί να εγκατασταθεί η πλατφόρμα σε Android, Mac, Linux ή Unix

Η πλατφόρμα των μαθημάτων μας (LS Global Platform) αλλά και ο Global Manager μπορούν να εγκατασταθούν μόνο σε Windows. Από Windows XP έως και Windows 10 μπορεί να γίνει κανονικά η εγκατάσταση. Δυστυχώς δεν υποστηρίζονται άλλα λειτουργικά συστήματα όπως Android, iOS, Linux και Unix.

Πρόβλημα με το .NET Framework 3.5 στα Windows 8 ή 10

Στα Windows 8/8.1 ή 10 υπάρχει το ενδεχόμενο κατά την διαδικασία της εγκατάστασης να εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα Είναι απαραίτητο το Microsoft .NET Framework 3.5 για να προχωρήσει η εγκατάσταση. Αν έχετε Windows 8 ή Windows 10 τότε θα πρέπει να προχωρήσετε απλά σε μια ρύθμιση. Δείτε οδηγίες στο www.learnsoft.gr στην τεχνική υποστήριξη.   Λύση [δείτε περισσότερα]

Γιατί η ενημέρωση γίνεται ξανά και ξανά χωρίς να σταματάει ποτέ;

Το πρόβλημα οφείλεται στο ότι η ημερομηνία και ώρα του υπολογιστή σας δεν είναι ρυθμισμένη να είναι η τρέχουσα. Αν κοιτάξετε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης σας θα δείτε ότι έχει ρυθμιστεί σε κάποια παλαιότερη ημερομηνία/ώρα. Αλλάξτε την ημερομηνία/ώρα ώστε να είναι η τρέχουσα και η ενημέρωση θα λειτουργήσει κανονικά. Το πρόβλημα αυτό μπορεί [δείτε περισσότερα]